Algemene ledenvergadering (ALV)

Locatie: paviljoen
Datum: woensdag 21 maart 2018
Aanvang: de algemene ledenvergadering (ALV) start om 20:00 uur.
De banen zijn dan gesloten, behalve voor lessen.

Het bestuur legt verantwoording af over het afgelopen jaar en kijkt vooruit naar het nieuwe jaar.

De voorlopige agenda:

 1. Opening
 2. Notulen vorige ALV
 3. Mededelingen en ingekomen stukken
 4. Jaarverslag 2017
 5. Financieel jaarverslag 2017
 6. Verslag en vaststellen kascontrole commissies
 7. Bestuurssamenstelling
 8. Begroting
 9. Rondvraag

Het jaarverslag 2017 is te vinden in het ledendeel van deze website (toegankelijk na inloggen).

Sponsoren

 • Wakker Architecten
 • Schuurmans schilderwerken
 • Schuurmans & Rombauts
 • Fysiotherapie Kapellaan
 • Jan Hamers
 • SUEZ
 • ProCureOn
 • Van Woesik Elektro
 • van Helvoort Sport
 • Drijvers
 • Gevers
 • Loopschool Wim Akkermans

Realisatie: verenigingenweb