Algemene ledenvergadering (ALV)

Locatie: paviljoen
Datum: woensdag 27 maart 2019
Aanvang: de algemene ledenvergadering (ALV) start om 20:00 uur.
De banen zijn dan gesloten, behalve voor lessen.

Het bestuur legt verantwoording af over het afgelopen jaar en kijkt vooruit naar het nieuwe jaar.

De voorlopige agenda:

 1. Opening
 2. Notulen vorige ALV
 3. Mededelingen en ingekomen stukken
 4. Jaarverslag 2018
 5. Financieel jaarverslag 2018
 6. Verslag en vaststellen kascontrole commissies
 7. Bestuurssamenstelling
 8. Begroting
 9. Rondvraag

Het jaarverslag 2017 (2018 moet nog komen) is te vinden in het ledendeel van deze website (toegankelijk na inloggen).

Sponsoren

 • ProCureOn
 • Drijvers
 • SUEZ
 • Schuurmans & Rombauts
 • Loopschool Wim Akkermans
 • Wakker Architecten
 • Fysiotherapie Kapellaan
 • Gevers
 • Jan Hamers
 • van Helvoort Sport
 • Van Woesik Elektro

Realisatie: verenigingenweb