Home

Ledenstop senioren - tijdelijk opgeheven -

Per 1 januari zitten we - tijdelijk - onder ons maximum aantal leden.
Dat betekent de mensen op de wachtlijst lid kunnen worden.
Ook andere nieuwe leden kunnen we verwelkomen.
In totaal kunnen er maximaal 50 nieuwe seniorleden erbij.

Als we weer boven ons maximum zitten wordt de wachtijst weer van kracht.
Dat is dan via deze site te zien.

------------------------------------------------------------------

We zitten ruim boven de 1100 leden.
Daarom hebben we een ledenstop voor senioren.

Je kunt je wel inschrijven, je komt dan op een wachtlijst.
Als het ledenaantal het toelaat (minder dan 1100) krijgen de mensen op de wachtlijst een mail van de ledenadministratie met de vraag of ze inderdaad lid willen worden.
Dat gebeurt op volgorde van aanmelden.
Junioren kunnen wel lid worden en hun inschrijving betekent dan ook direct lidmaatschap.

Potentiele leden die willen trainen kunnen zich dan pas opgeven voor de training!

Realisatie: verenigingenweb