Home

Herhalings ALV

Secretariaat

Verleden woensdag 27 april was er de Algemene Ledenvergadering.

Woensdg 2 april 20:00 is de herhalings ALV, nodig omdat er niet de benodigde hoeveelheid leden aanwezig was.
De besluiten moeten daarom formeel apart worden bekrachtigd.

De notulen vind je in het beveiligde deel.

Realisatie: verenigingenweb