Afspraken en loting

Afspraken en lotingprocedure senioren competitie:

 • TV Wolfsbosch biedt zowel voorjaars- najaars- als wintercompetitie aan. De volgende senioren competities worden aangeboden: dinsdagochtend, donderdag(ochtend), donderdagavond, vrijdagmiddag, vrijdagavond, zaterdag en zondag. Dit geldt voor zowel de voorjaars-, najaars-- als de wintercompetitie.
 • In principe zijn er op donderdag 2 (’s winters 4) banen beschikbaar voor competitie, op vrijdagmiddag 6, vrijdagavond 10 en op zaterdag en zondag zijn er 11 banen beschikbaar voor competitie.
 • Momenteel is vooral de vrijdagavond erg populair.
   
 • Voor de voorjaarscompetitie gelden de volgende regels:
  • Teams die vorig voorjaar kampioen zijn geworden, zijn automatisch geplaatst.
  • De definitie van ‘hetzelfde team als vorig jaar’ is indien er minimaal 4 dezelfde spelers zijn.
  • Tussen de overige teams vindt loting plaats.
   • Teams die nieuw zijn of vorig voorjaar niet zijn uitgeloot, komen één keer “in het zakje”.
   • Teams die vorig jaar zijn uitgeloot, komen twee keer “in het zakje”.
   • Teams die twee keer op rij zijn uitgeloot, komen drie keer “in het zakje”.
   • Etc
  • Dit betekent oa dat:
   • ‘Sterkere’ teams geen voorrang hebben op ‘zwakkere’ teams.
   • Een team dat sinds jaar en dag op de vrijdagavond competitie speelt, evenveel kans heeft om uitgeloot te worden als een nieuw team.
   • Het in theorie kan voorkomen dat er bv alleen DD teams ingeloot worden, en we niet vertegenwoordigd worden in bv de HD- of de GD competitie.
   • De TC minder belang hecht aan competitierechten.
   • Het in theorie mogelijk is dat er geen loting plaatsvindt (bv als alle teams vorig jaar kampioen zijn geworden).
     
 • Voor de najaarscompetitie gelden de volgende regels:
  • Kampioenen van vorig najaar zijn automatisch geplaatst.
  • Daarna worden ingeschreven teams die zijn uitgeloot in de voorjaarscompetitie. In het geval van teveel kampioenen en/of teveel uitgelote teams, wordt random geloot tussen de in het voorjaar uitgelote teams.
  • Eventuele overige plaatsen in de najaarscompetitie worden random geloot.
    
 • Voor de wintercompetitie gelden de volgende regels:
  • Kampioenen van vorige winter zijn automatisch geplaatst.
  • Daarna: In het geval dat een team zowel is uitgeloot in de voorjaars- als najaarscompetitie, is dit team automatisch geplaatst voor de wintercompetitie (of wordt in het onwaarschijnlijke geval tussen deze teams geloot).
  • Daarna: zijn geplaatst of wordt eventueel  random geloot tussen de teams die hebben ingeschreven in of voorjaars- of najaarscompetitie en daarvoor waren uitgeloot. Dus teams die nog niet hebben gespeeld in betreffend jaar, en 1 keer zijn uitgeloot.
  • Daarna: zijn geplaatst of wordt eventueel random geloot tussen teams die: A: al 1 x hebben gespeeld. Maakt niet uit of ze alleen voor voorjaars- of najaarscompetitie hadden ingeschreven, of voor zowel voorjaars- als najaarscompetitie. B: die nog niet hebben gespeeld, maar alleen voor de wintercompetitie hebben ingeschreven.
  • Tenslotte wordt eventueel geloot tussen teams die al 2 x hebben gespeeld.
 • Derhalve:
  • De kans dat een team in een tennisjaar 3 x inschrijft voor de vrijdagavond, en niet zal spelen, is nihil.
  • Voorjaars-, najaars- en wintercompetitie staan niet meer helemaal los van elkaar.
 • Na inschrijving wordt bekeken of er geloot moet worden. CL informeert de betrokken aanvoerders dat er teveel teams zijn op betreffende dag, stelt een lotingstijdstip vast en informeert de aanvoerders over de lotingsprocedure. De loting wordt door de CL (of ander TC lid) gedaan ruim voor de competitiestart.
 • TC beslist in onvoorziene gevallen.

Sponsoren

 • Jan Hamers
 • Schuurmans & Rombauts
 • Fysiotherapie Kapellaan
 • Loopschool Wim Akkermans
 • Apotheek van Amerongen
 • Njoy banner
 • Wakker Architecten
 • ProCureOn
 • Gevers
 • Drijvers
 • van Helvoort Sport
 • Pronto Wonen
 • SUEZ
 • Van Woesik Elektro

Realisatie: verenigingenweb