Afspraken en loting

Afspraken en lotingprocedure senioren competitie:

 • TV Wolfsbosch biedt zowel voorjaars- najaars- als wintercompetitie aan. De volgende senioren competities worden aangeboden: dinsdagochtend, donderdagochtend, donderdagavond, vrijdagmiddag, vrijdagavond, zaterdag en zondag. Dit geldt voor zowel de voorjaars- als de wintercompetitie. Voor de najaarscompetitie wordt alleen vrijdagavondcompetitie aangeboden.
 • In principe zijn er op donderdag 4 banen beschikbaar voor competitie, op vrijdag 8 banen en op zaterdag en zondag zijn er 11 banen beschikbaar voor competitie. Bij uitzondering kan het voorkomen dat er meer (vrijdagavond) of minder (donderdagavond) banen beschikbaar zullen zijn in een competitieperiode.
 • Momenteel is de vrijdagavond erg populair. Onderstaande lotingsprocedure geldt dan ook voor de vrijdagavond. Voor andere dagdelen wordt voorlopig geen reden voor loting voorzien.
   
 • Voor de voorjaarscompetitie gelden de volgende regels:
  • Teams die rechten hebben voor de hoogste klasse zijn automatisch geplaatst (*).
  • Teams die kampioen zijn geworden, zijn automatisch geplaatst.
  • De definitie van ‘hetzelfde team als vorig jaar’ is indien er minimaal 4 dezelfde spelers zijn.
  • Tussen de overige teams vindt loting plaats.
   • Teams die nieuw zijn of vorig jaar niet zijn uitgeloot, komen één keer “in het zakje”.
   • Teams die vorig jaar zijn uitgeloot, komen twee keer “in het zakje”.
   • Teams die twee keer op rij zijn uitgeloot, komen drie keer “in het zakje”.
   • Etc
  • Dit betekent oa dat:
   • ‘Sterkere’ teams geen voorrang hebben op ‘zwakkere’ teams, tenzij er hoogste klasse rechten zijn.
   • Een team dat sinds jaar en dag op de vrijdagavond competitie speelt, evenveel kans heeft om uitgeloot te worden als een nieuw team.
   • Het in theorie kan voorkomen dat er bv alleen DD teams ingeloot worden, en we niet vertegenwoordigd worden in bv de HD- of de GD competitie.
   • De TC minder belang hecht aan competitierechten in de 1e(bij HD), 2e of 3e klasse. Alleen aan ploegrechten in de hoogste klasse wordt meer belang gehecht.
   • Het in theorie mogelijk is dat er geen loting plaatsvindt (als alle teams vorig jaar kampioen zijn geworden of hoogste klasse rechten hebben).

    Momenteel betreft de hoogste klasse in de voorjaarscompetitie: Hoofdklasse voor wat betreft HD35+ en 1e klasse voor wat betreft GD35+ en DD35+.

    Indien 4 of meer teams hoogste klasse rechten hebben (allen zonder vorig jaar kampioen geworden te zijn), dan kan additionele loting plaatsvinden. De TC beslist alsdan of en hoe deze loting zal plaatsvinden. Deze laatste regel is ter voorkoming dat er weinig of geen ruimte is voor loting.
 • Voor de najaarscompetitie gelden de volgende regels:
  • Kampioenen van vorig jaar zijn automatisch geplaatst.
  • Daarna worden ingeschreven teams die zijn uitgeloot in de voorjaarscompetitie automatisch geplaatst voor deze najaarscompetitie. In het geval van teveel kampioenen en/of teveel uitgelote teams, wordt random geloot tussen de in het voorjaar uitgelote teams.
  • Eventuele overige plaatsen in de najaarscompetitie worden random geloot.
    
 • Voor de wintercompetitie gelden de volgende regels:
  • Kampioenen van vorig jaar zijn automatisch geplaatst.
  • Daarna: In het geval dat een team zowel is uitgeloot in de voorjaars- als najaarscompetitie, is dit team automatisch geplaatst voor de wintercompetitie (of wordt in het onwaarschijnlijke geval tussen deze teams geloot).
  • Daarna: zijn geplaatst of wordt eventueel  random geloot tussen de teams die hebben ingeschreven in of voorjaars- of najaarscompetitie en daarvoor waren uitgeloot. Dus teams die nog niet hebben gespeeld in betreffend jaar, en 1 keer zijn uitgeloot.
  • Daarna: zijn geplaatst of wordt eventueel random geloot tussen teams die: A: al 1 x hebben gespeeld. Maakt niet uit of ze alleen voor voorjaars- of najaarscompetitie hadden ingeschreven, of voor zowel voorjaars- als najaarscompetitie. B: die nog niet hebben gespeeld, maar alleen voor de wintercompetitie hebben ingeschreven.
  • Tenslotte wordt eventueel geloot tussen teams die al 2 x hebben gespeeld.
 • Derhalve:
  • De kans dat een team in een tennisjaar 3 x inschrijft voor de vrijdagavond, en niet zal spelen, is uitermate klein.
  • Voorjaars-, najaars- en wintercompetitie staan niet meer helemaal los van elkaar.
  • De voorjaarscompetitie wordt door de TC gezien als de "hoofdcompetitie". Rechten in de hoogste klasse leiden daar nog steeds tot automatische plaatsing. Dit geldt niet voor de najaars- en wintercompetitie.
 • Na inschrijving wordt bekeken of er geloot moet worden. CL informeert de betrokken aanvoerders dat er teveel teams zijn op betreffende dag, stelt een lotingstijdstip vast en informeert de aanvoerders over de lotingsprocedure. De loting wordt door de CL (of ander TC lid) gedaan ruim voor de competitiestart.
 • TC beslist in onvoorziene gevallen.

NB: De definitie van ‘hetzelfde team als vorig jaar’ is indien er minimaal 4 dezelfde spelers zijn.

Sponsoren

 • Wakker Architecten
 • ProCureOn
 • Apotheek van Amerongen
 • Fysiotherapie Kapellaan
 • Gevers
 • SUEZ
 • Van Woesik Elektro
 • Loopschool Wim Akkermans
 • Pronto Wonen
 • Drijvers
 • Jan Hamers
 • Schuurmans & Rombauts
 • van Helvoort Sport
 • Njoy banner

Realisatie: verenigingenweb